Xperthis neemt maatregelen om ziekenhuisinstellingen ook tijdens Covid-19 te kunnen blijven bedienen

Ziekenhuisadministratie

OAZIS

Krachtige tools voor de administratieve opvolging van uw patiënten

Krachtige tools voor de administratieve opvolging van uw patiënten 

Uw agenda en deze van de meeste van uw medewerkers wordt grotendeels ingevuld met elementaire administratieve taken met weinig toegevoegde waarde. Dit geldt voor de ziekenhuisadministratie, maar dikwijls ook voor het administratief beheer van uw patiënten. Van de opname, transfer en ontslag tot en met de facturatie bieden wij een totaaloplossing voor elke stap van het administratieve pad van de patiënt in uw ziekenhuis.

Betrouwbare gegevens

Ondersteuning voor elke gebruiker

Op maat van uw behoeften

Efficiënt opnameproces

Correcte tarificatie in real time

Beperkt betwistingsrisico

Logo Saint Luc

Philippe Dehaspe, Financieel en administratief directeur - Cliniques Universitaires Saint-Luc

Een groot probleem bij de facturatie is dat het ziekenfonds weigert om kosten te vergoeden indien de factuur foutieve gegevens bevat. Daardoor loopt de kostenvergoeding van de zorgverlening nodeloos vertraging op en brengt de herfacturering ook nog eens extra administratieve taken met zich mee. Het principe ‘right first time’ is dan ook van cruciaal belang.

Lees meer hoe Cliniques Universitaires Saint-Luc koos voor OAZIS

Administratieve opvolging van uw patiënten 

Prise en charge du patient

Patiëntopname

De ADT-module van Oazis integreert de opname, de eventuele overplaatsingen en het ontslag van iedere patiënt in de administratieve processen van het ziekenhuis. Bij de inschrijving worden de gegevens van de patiënt via de elektronische identiteitskaart gelezen en razendsnel verwerkt. Zo verloopt de opname sneller en kan de patiënt meteen worden doorverwezen naar de afdeling. Tijdens het verblijf volgt Oazis de kamerbezetting op en beheert het systeem de bedbezetting en de eventuele bijslapers.

Une facturation exhaustive

Uitgebreide facturatie

Na afloop van het zorgtraject garandeert het systeem dat de juiste factuur wordt gegenereerd en gaat op basis van vooraf bepaalde controleregels na of er geen belangrijke fouten op de factuur staan. Deze unieke functionaliteit gaat uit van het 'right the first time'-principe. Hiermee verhoogt u de correctheid van de facturen, en verkort u bijgevolg de termijnen voor de (terug-)betaling door de verzekeringsinstanties. Uw medewerkers besteden hierdoor minder tijd aan de administratieve opvolging en de correctie van zorgfacturen.

Tarification des actes médicaux

Tarificatie van medische prestaties

Tijdens de facturatie worden de boekhoudgegevens geregistreerd bij elke uitgevoerde prestatie, samen met de verdeelcodes voor de latere verwerking van de artsenhonoraria. Hetzelfde voor de farmaceutische prestaties: die krijgen meteen het correcte tarief, terwijl de maximumbedragen, forfaits en vereiste getuigschriften worden gecontroleerd. De verwerking van de artsenhonoraria genereert naast prestatielijsten, ook een overzicht van de onderlinge verdeling tussen artsen en de eventuele inhoudingen voor het ziekenhuis.

Voor een vlekkeloos beheer van uw patiëntenadministratie

Betrouwbare gegevens

Oazis controleert alle patiëntengegevens meteen bij het invoeren en maakt gebruik van een eenvoudig instelbaar systeem om fouten op te sporen. Dankzij 250 controleregels, die vooraf worden vastgelegd voor uw ziekenhuis, is het risico op fouten miniem. Elke vastgestelde fout wordt gecontroleerd en eventueel automatisch aangepast.

Ondersteuning voor elke gebruiker

Medewerkers die het tarificatie- en facturatiesysteem Oazis gebruiken, worden bij elke stap in het proces ondersteund door automatische tips en berichten. Zo kunnen ze zelf de nodige controles uitvoeren en eventuele fouten corrigeren.

Op maat van uw behoeften

Oazis is een bijzonder flexibele tool en kan in een handomdraai worden afgestemd op de grootte van uw ziekenhuis. U geeft aan welke fouten systematisch moeten worden gecontroleerd en wij passen het systeem aan volgens uw voorkeuren.

Efficiënt opnameproces

De ADT-module van Oazis versnelt het opnameproces en verkort de wachttijd voor patiënten. Het systeem leest de patiëntgegevens in een oogwenk in en stuurt de patiënt meteen door naar de juiste afdeling. Ook overplaatsingen en het uiteindelijke ontslag verlopen heel wat vlotter.

Correcte tarificatie in real time

De automatische registratie van boekhoudgegevens houdt rekening met de verdeelcodes, zodat u meteen het juiste tarief kunt toepassen voor elke prestatie. Het systeem genereert bovendien een handige prestatielijst voor de artsenadministratie.

Beperkt betwistingsrisico

Correcte facturen beperken het risico op betwisting van de verschuldigde bedragen. Minder coderingsfouten zorgen er op het einde van de rit voor dat u minder tijd hoeft te besteden aan factuurgeschillen.

Logo Saint Luc

Philippe Dehaspe, Financieel en administratief directeur - Cliniques Universitaires Saint-Luc

Een nieuw softwareprogramma implementeren is nooit eenvoudig. Vooral omdat een ziekenhuis niet veel middelen en tijd kan vrijmaken om zo’n overstap te realiseren. Voor gebruikersopleidingen en het correct configureren van de Oazis-software kunnen ziekenhuizen gelukkig een beroep doen op de diensten van het expertenteam van Xperthis.

Lees meer

Functionaliteiten

Kom meer te weten over OAZIS en Kiosk

Contacteer ons

Opleidingen

Ontdek al onze opleidingen voor OAZIS

Lees meer

Actualiteit

Volg ons en blijf op de hoogte van OAZIS

Lees meer

Events

Ontmoet ons op één van onze evenementen

Lees meer