Xperthis neemt maatregelen om ziekenhuisinstellingen ook tijdens Covid-19 te kunnen blijven bedienen

COO

UMCG, de hele organisatie op één lijn

Xperthis verwelkomt Lode Snykers als COO